Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 28/05/2021 05:56
DIC - Ngày 25 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1534/KH-UBND về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.
Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí; Giúp tổ chức, cá nhân theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ chính: Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; Rà soát, đánh giá, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, các Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm,... Rà soát, lập danh sách, ban hành Quyết định thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Chuẩn hóa biểu mẫu, quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, các thành phần liên quan để tạo lập và đưa các dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Xây dựng Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Tuyên truyền, quảng bá về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để các tổ chức, cá nhân biết, thay đổi thói quen và sử dụng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó: Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử của các cơ quan, đơn vị; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên nâng cấp, đảm bảo Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng các yêu cầu về chức năng, kỹ thuật, vận hành thông suốt./.

Tác giả: Tin: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây