Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước

Thứ tư - 26/05/2021 22:56
DIC - Ngày 25 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1536/KH-UBND về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính giúp quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch và thực hiện số hóa đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương), tổ chức cập nhật vào Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh để đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ nay đến hết năm 2025, trong đó: Năm 2021: Số hóa tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Năm 2022-2025: Tăng tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong mỗi năm tối thiểu thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100%. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác số hóa. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử./.

Tác giả: Tin: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây