13:40 ICT Thứ hai, 06/07/2020
English

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ tư - 17/09/2014 23:54
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân...
Các lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Đức Tùng

Các lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Đức Tùng

    Xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng "thế trận lòng dân" được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu trong xây dựng thế trận QPTD. Trên tinh thần đó, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt rõ quan điểm của Đảng ta về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng "thế trận lòng dân" trong toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, để mỗi công dân thấy rõ quyền và trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị định số 152 về xây dựng KVPT; Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII) về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia"; Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới"; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới”…
     Công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được các đươn vị, địa phương quan tâm. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh tới cơ sở được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo đúng, đủ thành phần, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 10/10 huyện, thị, thành phố đã củng cố và hoàn thành chương trình huấn luyện cho 100% cơ sở dân quân tự vệ. Trước khi bước vào huấn luyện, toàn tỉnh đã tổ chức 56 lớp tập huấn cho cán bộ xã, phường, đội trưởng, trưởng tự vệ với trên 3.600 đồng chí; đồng thời tổ chức huấn luyện điểm rút kinh nghiệm trước khi huấn luyện mở rộng. Theo đánh giá của Tỉnh ủy: Hiện nay, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn lãnh đạo hiệu quả các lực lượng vũ trang và nhân dân bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh thổ.
     Xây dựng thế trận QPTD, tỉnh ta đặc biệt quan tâm tới việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây dựng, phát triển KT - XH với tổ chức, phân bổ các tiềm lực quốc phòng trên các vùng, địa bàn chiến lược. Theo đánh giá của Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nội dung này giữ vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng thế trận QPTD. Bởi đó là vấn đề mang tính cốt lõi trong xây dựng thế trận QPTD. Khi thực hiện tốt cùng lúc sẽ tạo ra tiềm lực KT - XH và tiềm lực quốc phòng trên các vùng, địa bàn trong tỉnh. Đặc biệt, là các địa bàn xung yếu, có tầm chiến lược quan trọng. Từ đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn tập trung phát triển trục kinh tế động lực quốc lộ 279, bao gồm TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên và huyện Tuần Giáo; vùng kinh tế lâm - nông nghiệp sinh thái sông Đà gồm một phần huyện Mường Chà, Tủa Chùa và TX. Mường Lay; vùng kinh tế Mường Chà - Mường Nhé... Từ năm 2010 đến nay, nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 11%/năm. Trong đó, nông - lâm nghiệp tăng bình quân từ 5,3 - 5,6%/năm; công nghiệp - xây dựng 17,2 - 17,5%/năm; dịch vụ - du lịch từ 13 - 13,5%/năm.
     Bên cạnh đó, tỉnh còn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; lực lượng dân quân đảm bảo "vững mạnh, rộng khắp", đạt tỷ lệ 2% so với dân số…      Lực lượng thường trực huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc"; lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả". Kết quả huấn luyện của các lực lượng vũ trang tỉnh hàng năm đều đáp ứng yêu cầu đặt ra; trong đó, 75 - 80% đạt khá, giỏi. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn toàn tỉnh vững mạnh; xây dựng hệ thống công trình tác chiến vững chắc; xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mạnh Thắng

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng