23:01 ICT Thứ ba, 13/04/2021
English

Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ sáu - 10/11/2017 15:35
DIC-Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân thực hiện TTHC tại phòng Công  chứng Xuân Phúc.

 
Thông tư gồm 9 Chương, 69 Điều hướng dẫn chi tiết về công bố, công khai thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung).
Thông tư 02/2017/TT-VPCP có hiệu lực ngày 15/12/2017. Xem chi tiết Thông tư tại đây

Tin, ảnh: Phồn Vũ

Tin đã đăng