01:35 ICT Thứ bảy, 18/09/2021
English

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018

Thứ bảy - 05/01/2019 08:14
DIC - Chiều 03/01, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Khối Văn hóa - Xã hội năm 2018. Đến dự có đồng chí Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; 18 đồng chí là đại diện lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng 8 đơn vị thuộc Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh.
 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua Văn hóa - Xã hội 
ký giao ước thi đua năm 2019.
 
Hội nghị đã tiến hành thông qua và lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; bình xét khen thưởng năm 2018; đề ra mục tiêu, phát động và ký kết giao ước thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2019. Theo kết quả bình xét khen thưởng năm 2018, Hội nghị đã nhất trí Đề nghị xét tặng cờ thi đua cho Sở Y tế và Đề nghị tặng bằng khen cho 04 đơn vị: Sở Lao động thương binh xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa thể thao và du lịch; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Cùng với đó, khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, các Bộ, ngành, Ban TĐKT tỉnh trong công tác TĐKT gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác TĐKT ngày càng đi vào chiều sâu, được triển khai rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị cũng như từng CBCC, VC, người lao động làm chuyển biến nhận thức về vai trò và vị trí của công tác TĐKT do vậy đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả. Qua các phòng trào thi đua nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được phát hiện biểu dương, tôn vinh tạo sức lan tỏa để mọi người học tập và làm theo. Kết quả trong toàn khối có gần 20 tập thể, cá nhân được cấp nhà nước khen thưởng và hàng ngàn tập thể, cá nhân được cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương khen thưởng. Qua đó, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh.

Tại Hội nghị cũng đã bầu Trưởng khối và Phó khối thi đua năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Trưởng khối thi đua là Sở Y tế và Phó Khối thi đua là Sở Lao động thương binh xã hội./.

Tin, ảnh: Trần Tuấn

Tin đã đăng