19:08 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Tỉnh Điện Biên năm 2018: 29.411 lượt cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ

Thứ ba - 09/01/2018 09:54
DIC - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 3826/KH-UBND về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 tập trung và các nội dung: Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng về QLNN, lý luận chính trị, kiến thức kỹ năng quản lý chuyên ngành; các nội dung loại hình khác (tin học, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng an ninh, tiếng dân tộc... theo tiêu chuẩn, chương trình quy định).

Dự kiến năm 2018,  thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện: 2.742 lượt; đào tạo, bồi dưỡng viên chức: 23.226 lượt; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã và những người không chuyên trách 3.443 lượt.

Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai, thực hiện cho phù hợp với quy hoạch và nhu cầu bố trí, sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh của từng vị trí công tác và yêu cầu thực tiễn.

Song Vũ

Tin đã đăng