20:13 ICT Thứ sáu, 22/11/2019
English

Sở TT&TT: Thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2016

Thứ ba - 26/07/2016 12:13
DIC-Ngày 22/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 30/KH-STTTT thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2016
 


Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu kiểm tra các quy định của
pháp luật tại công ty TNHH in Điện Biên
 
Nội dung Kế hoạch tập trung vào triển khai tuyên truyền kịp thời, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng; Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống tham nhũng; Thường xuyên tổ chức các cuộc họp trao đổi về phương pháp phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ công chức, viên chức; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và coi đây là nhiệm vụ chính trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Để thực hiện tốt các nội dung, Kế hoạch đưa ra một số giải pháp: Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân. Không để tình trạng chồng chéo, buông lỏng trong hoạt động quản lý; Xây dựng kế hoạch luân chuyển vị trí công tác theo quy định cũng như đối với các vị trí dễ xảy ra tham nhũng; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tin, ảnh: Kiều Trang

Xem tiếp...

Tin đã đăng