15:49 ICT Chủ nhật, 20/06/2021
English

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Mường Nhé

Thứ tư - 01/08/2018 09:35
DIC - Thực hiện Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018. Ngày 30/7/2018, Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Nguyễn Tự Lập - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại huyện Mường Nhé.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Mường Nhé

Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Đến ngày 15/7, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phát sóng 42 lượt tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền về CCHC trên hệ thống truyền thanh FM của huyện, xã; Sản xuất 7 chuyên mục “phổ biến chính sách pháp luật” có nội dung thông tin về CCHC; Tuyên truyền 3 tin bài về CCHC (Mường Toong thực hiện quả công tác CCHC, Bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho CBCC cấp huyện, cấp xã, UBND huyện chấn chỉnh nhiệm vụ CCHC) trên cổng thông tin điện tử của huyện; gửi cộng tác 3 trang truyền hình cơ sở với đài PT_TH tỉnh.

UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý văn bản TDOffice vào hoạt động của các phòng ban chuyên môn và liên thông đến 11 xã trên địa bàn huyện. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng đến ngày 30/7 là 3.678 văn bản (đạt tỷ lệ 55,8%) góp phần nâng cao hiệu quả, giảm giấy tờ, thời gian, nâng cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời phục vụ tốt hơn các yêu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của công dân, tổ chức…

Từ ngày 31/7-02/8 Đoàn tiếp tục kiển tra công tác CCHC tại các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Tin, ảnh: Trọng Chiến

Tin đã đăng