06:07 ICT Thứ bảy, 06/03/2021
English

Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Điện Biên: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2017

Thứ ba - 09/01/2018 10:02
DIC - Chiều 08/01/2018, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, Khối Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động và ký giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng 8 cơ quan, đơn vị trong khối Văn hóa- Xã hội.
 

Các cơ quan, đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua 2018.

Năm 2017, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, phát động gắn với thực hiện theo đặc thù của ngành, lĩnh vực, đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tại Hội nghị, các ngành đã đánh giá kết quả đạt được, thảo luận giải pháp xây dựng nhân điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực có sức lan tỏa, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong khối phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông; y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo, lao động việc làm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, tổ chức các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành…

Trên cơ sở thành tích đạt được, Hội nghị đã thống nhất suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc đối với Bảo hiểm Xã hội tỉnh; tặng Bằng khen cho 4 cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, bầu Sở Thông tin và Truyền thông làm đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2018.

Cũng tại Hội nghị Khối Văn hóa - Xã hội đã phát động phong trào thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

Tin, ảnh: Song Vũ

Tin đã đăng