14:03 ICT Chủ nhật, 25/07/2021
English

Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Thứ sáu - 27/07/2018 14:08
Sáng 27/7, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ -  Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương
các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 dự và chỉ đạo hội nghị.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Văn  Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020; lãnh đạo 44 thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn và gần 400 đại biểu về dự.

Đề án hỗ trợ các thôn, bản, ấp xây dựng NTM gắn với giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020, thực hiện hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn 35 tỉnh. Với mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại biểu một số bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương tham gia ý kiến đống góp hoàn thiện Đề án như: Thực trang cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; tác động của các cơ chế, chính sách giảm nghèo đến đời sống người dân; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch". Ngoài ra, Hội nghị cũng đã tập trung bàn các giải pháp lồng ghép về các cơ chế chính sách giảm nghèo trong xây dựng NTM...

Tham luận tại hội nghị của tỉnh Điện Biên về Đề án hỗ trợ các thôn, bản, ấp xây dựng NTM gắn với giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, Điện Biên sẽ tập trung rà soát kết quả thực hiện Chương trình tại các xã dưới 5 tiêu chí, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho địa phương về giảm số xã thuộc nhóm dưới 5 tiêu chí. Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp thôn (bản) và bộ tiêu chí nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí về nâng cao thu nhập, môi trường, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án triển khai trên địa bàn, vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và liên doanh liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu xem các sản phẩm Cà phê, Chè của Điện Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm triển khai nhiều Chương trình, dự án giảm nghèo (Chương trình 30a; 135...) đối với các địa phương gặp nhiều khó khăn, tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu thực tế, cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân ở các thôn, bản, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...; kết quả đạt chuẩn NTM còn thấp, còn 46 tỉnh với tổng số 2.139 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều tỉnh có trên 100 xã đặc biệt khó khăn (Hà Giang: 136 xã, Cao Bằng: 136 xã, Lạng Sơn: 136 xã, Sơn La: 118 xã, Điện Biên: 136 xã, Lào Cai: 104 xã, Thanh Hóa: 100 xã); có 103 xã đạt dưới 5 tiêu chí (như Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi…). Tại các xã đặc biệt khó khăn này,cuộc sống của người dân và điều kiện hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo dục chưa đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhưng hầu hết những xã này là những vị trí hết sức quan trọng về AN- QP của quốc gia...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan và xem các sản phẩm của các địa phương.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Đề án thành công các cấp từ Trung ương đến địa phương, các thôn, bản khó khăn luôn phải có sức sống mới, tư duy mới, cách làm mới và mô hình mới. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Trung ương rất quan trọng, muốn mang hơi thở cuộc sống đòi hỏi các địa phương phải có sự sáng tạo. Lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn NSNN với các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho các thôn, bản, ấp, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo, kém hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị để nghiên cứu, hoàn thiện đề án trình Chính phủ phê duyệt. Đối với các địa phương chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các thôn, bản, ấp bằng cách thức tiếp cận mới, sáng tạo; ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế, trọng tâm chú trọng đào tạo nghề, nhất là các cán bộ thôn, bản. Cần bám sát chủ trương đề án, từ đó có kế hoạch cụ thể của địa phương mình. Đối với các bộ, ngành trung ương tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện Đề án một cách hiệu quả...

 

Tuyết Anh

Nguồn tin: dienbien.gov.vn

Tin đã đăng