13:54 ICT Chủ nhật, 25/07/2021
English

HĐND tỉnh Điện Biên: Ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện: Điện Biên và Điện Biên Đông

Thứ tư - 24/07/2019 07:54
DIC - Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện Điện Biên và Điện Biên đông
Theo đó, huyện Điện Biên sáp nhập 239 thôn, bản, đội để thành lập 119 thôn, bản, đội và đổi tên 02 bản. Huyện Điện Biên Đông sáp nhập 90 bản, tổ dân phố để thành lập 45 bản, tổ dân phố; đổi tên 08 bản, tổ dân phố. Sau khi sáp nhập huyện Điện Biên có 345 thôn, bản, đội; huyện Điện Biên Đông có 198 bản, tổ dân phố.
         
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 397/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi tiết Nghị quyết số 116/NQ-HĐND xem tại đây.

Châu Loan

Tin đã đăng