12:00 ICT Thứ hai, 28/09/2020
English

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc tại Điện Biên

Thứ ba - 25/11/2008 02:28
Đ/c: Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đ/c: Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(STTTT) - Chiều ngày 24/11, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Trần Đức Lai dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Xuân Kôi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: TT&TT, KH&ĐT, Tài chính; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài PT-TH tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn.

     Được sự ủy quyền của UBND tỉnh đồng chí Chu Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo một số đặc điểm khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên năm 2008, hoạt động TT&TT tỉnh Điện Biên kể từ khi thành lập Sở:

  1. Về công tác tổ chức và kiện toàn bộ máy

     UBND tỉnh đã chỉ đạo và triển khai kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý về thông tin truyền thông các cấp, theo đó Sở thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản báo chí với 06 Phòng chức năng quản lý trên các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, Bưu chính, Viễn thông; Điện tử Internet, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

     Đã thực hiện điều chuyển cán bộ, tăng cường bổ sung biên chế và tuyển dụng mới đội ngũ cán bộ để đáp ứng được nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường về biên chế, xem xét thành lập trung tâm công nghệ thông tin để triển khai có hiệu quả các dự án về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp tạo đà cho phát triển ứng dựng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

     2. Về công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch và cụ thể hóa chính sách.

     Đã triển khai hoàn thành và đang trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2020

     Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009-2010 được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt

     Triển khai xây dựng và ban hành cụ thể hóa các văn bản quy định về quy chế phối hợp giữa các ngành trong phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên; đồng thời chỉ đạo xây dựng quy định cấp phép cho các trạm BTS trong đô thị theo hướng dẫn của Bộ Bưu chính Viến thông (nay là Bộ thông tin và truyền thông) để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

     3. Về tình hình hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh

     * Về hoạt động báo chí, xuất bản:

     Hiện tỉnh Điện Biên có 2 cơ quan báo chí  là Báo Điện Biên Phủ (xuất bản 3 số trên một tuần đồng thời xuất bản báo dành cho đồng bào dân tộc và Báo Điện Biên Phủ điện tử), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 4/12 trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được cấp phép. Các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật báo chí và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý hoạt động của nhà nước, nội dung thông tin phản ánh đảm bảo bám sát định hướng chính trị và thực tế đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin kịp thời, đầy đủ những sự kiện thời sự chính trị, kinh tế của đất nước và của địa phương; tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến; tuyên truyền dịch bệnh, thiên tai; đặc biệt là việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện pháp luật góp phần giảm thiểu vi pham pháp luật của đồng bào các dân tộc...

     Hoạt động xuất bản phẩm được quản lý theo quy định của Luật xuất bản, đảm bảo các thông tin được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quản lý tài liệu nộp lưu chiểu theo quy định.

     * Về hoạt động bưu chính và chuyển phát:

     Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 Doanh nghiệp kinh doanh về Bưu chính, chuyển phát với 109 điểm phục vụ: 2 bưu cục cấp I (Bưu điện tỉnh, Viettel), 8 bưu cục cấp II, 5 bưu cục cấp III, 92/106 điểm Bưu điện văn hóa xã. Chỉ tiêu bán kính phục vụ bình quân đạt 5,28 km/1 điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân 4.212 người/1 điểm phục vụ (So với chỉ tiêu cả nước thì chỉ tiêu bưu chính Điện Biên đang ở mức thấp). Bưu điện tỉnh Điện Biên cung cấp hầu hết các dịch vụ bưu chính cơ bản. Mạng phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã phát triển rộng khắp tới  100% các xã, phường thị trấn đã có điểm phục vụ, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ Bưu chính của người dân trên địa bàn tỉnh.

     * Về viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện:

     Hạ tầng viễn thông và Internet ở tỉnh Điện Biên trong những năm qua có những bước phát triển mạnh, đặc biệt là phát triển mạng điện thoại cố định không dây tới các khu vực vùng sâu, vùng xa vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối thông tin của người dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đến nay trên toàn tỉnh Điện Biên có 06 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, 03 nhà cung cấp dịch vụ Internet, trong đó:

     + Dịch vụ viễn thông có 6 nhà cung cấp gồm: Viễn thông Điện Biên - Lai Châu, Viettel, EVN Telecom, Mobifone, SFone, HT Mobile với tổng số trạm thu, phát sóng thông tin di động BTS là 110 trạm; 55.486 thuê bao điện thoại cố định (Đạt 11,6 máy/100 dân); 77625 thuê bao điện thoại di động (trong đó có 71.302 thuê bao di động trả trước; 6.323 thuê bao di động trả sau); có 249 trạm điện thoại công cộng; có 19 trạm Vsat với  8/9 huyện, thị, thành phố đã triển khai hệ thống cáp quang;

     + Dịch vụ Internet có 03 nhà cung cấp gồm: VNPT, Viettel, EVN Telecom với 165 thuê bao Internet dial-up, 3.702 thuê bao Internet băng rộng (ADSL); có 9/9 huyện đã được cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng; toàn tỉnh hiện có có 145 đại lý Internet.

     Hoạt động viễn thông công ích đã và đang được triển khai có hiệu quả tại 7/7 huyện thuộc vùng được hưởng dịch vụ viễn thông công ích, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Công tác quản lý sử dụng tần số vô tuyến điện được tăng cường và quản lý chặt chẽ, đến nay tỉnh có 7 đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện là: Hải quan tỉnh, Viễn thông Điện Biên - Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cụm cảng Hành không, Đội điều hành bay, Chi nhánh Viettel, Ban QLDA Đài tiếng nói Việt Nam.

     * Về công nghệ thông tin:

     Hạ tầng công nghệ thông tin đã được triển khai ở hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, theo số liệu điều tra báo cáo, đến nay toàn tỉnh hiện có 31 máy chủ; hơn 1.000 máy trạm; 530 máy in; trên 90% cơ quan, đơn vị trong tỉnh được kết nối mạng LAN, mạng Internet; hệ thống mạng diện rộng WAN đã và đang được xây dựng tại Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh (hoàn thiện giai đoạn 1).

     Trước thực trạng trên, để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương hướng tới xây dựng một chính phủ điện tử, năm 2008 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; Thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin; phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009-2010 và tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước và lớp tập huấn về Công nghệ thông tin tại tỉnh Điện Biên cho hơn 100 cán bộ, công chức là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Bên cạnh đó cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về công nghệ thông tin năm 2008 bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, UBND tỉnh đã và đang tích cực chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành cổng thông tin điện tử của tỉnh để đưa vào hoạt động trong năm 2008.

     * Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

     Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông công tác thanh kiểm tra về lĩnh vực thông tin và truyền thông từng bước tăng cường và hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2008, đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn như: tổ chức thanh tra diện rộng về bưu chính, chuyển phát; kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, thanh tra việc quản lý, sử dụng thuê bao di động trả trước. Bước đầu qua công tác thanh kiểm tra đã phát hiện xử lý những vi phạm và kịp thời xử lý, hướng dẫn chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của nhà nước.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Lai ghi nhận những kết quả mà ngành TT&TT Điện Biên đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng bày tỏ sự thông cảm đối với những khó khăn hiện tại. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tạo điều kiện dành cho Điện Biên triển khai một số chương trình, dự án trong lĩnh vực và sẽ có sự chỉ đạo điều hành quá trình phát triển CNTT ở Điện Biên rõ nét hơn. Đồng chí đề nghị Sở phải nghiên cứu, tham mưu với tỉnh có các biện pháp nâng cao nhận thức của các ngành về chức năng nhiệm vụ của ngành TT&TT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trong các lĩnh vực TT&TT; chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; quan tâm đào tạo đội ngũ CBCC theo các chương trình của Bộ và của tỉnh. 

 

Thanh Nam

Tin đã đăng