00:23 ICT Thứ bảy, 17/04/2021
English

Điện Biên - tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai - 18/12/2017 15:19
DIC - Đây là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 3674/UBND-KT ngày 14/12/2017. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả; Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng và ban hành quy chế mua sắm thiết bị tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt áp dụng cho việc sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng …

Sở Công thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện đối với các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo đúng theo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên phủ tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tiểu thương, nhân dân trên địa bàn tỉnh sử dụng thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Trần Hà (P. BCXB)

Tin đã đăng