19:50 ICT Thứ sáu, 22/11/2019
English

Điện Biên: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc

Thứ năm - 21/07/2016 15:07
DIC - Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2013/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.Cảnh sát giao thông tỉnh đang xử lý phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn

 
Theo đó, Kế hoạch nêu rõ việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tiến hành công tác tự kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành trong thời gian vừa qua. Trong đó, làm rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế,yếu kém nhất là trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính thuộc thẩm quyền, phẩm chất, trách nhiệm của CBCC, VC; Rà soát, điều chỉnh quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Rà soát các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thuộc lĩnh vực, thẩm quyền giải quyết; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ  quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục quán triệt tới CBCC, VC, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xây dựng tác phong làm việc  khoa học hiệu quả, sâu sát cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của CBCC, VC kịp thời phát hiện những sơ hở, sự không phù hợp trong cơ chế chính sách, công tac quản lý, đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCC, VC và nhân dân về Chỉ thị 08-CT/TU. Kịp thời đưa tin phản ánh tình hình kết quả hoạt động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ  cuả CBCC, VC , biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, phê phán các hành vi tiêu cực, gây phiền hà nhũng nhiễu, hách dịch của CBCC, VC  trong thực thi công vụ.

Kiều Trang

Xem tiếp...

Tin đã đăng