17:40 ICT Thứ bảy, 06/03/2021
English

Điện Biên: Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Thứ sáu - 26/01/2018 08:41
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018.
 

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ TTTT, đ/c Lê Văn Quí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cở thi đua xuất sắc
dẫn đầu trong phong trào thi đua  năm 2017 cho Sở TTTT. Ảnh: Quang Minh.

 
Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua , khắc phục khó khăn, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - An ninh. UBND tỉnh xác định 21 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhóm giải pháp sẽ triển khai, thực hiện: Xây dựng Chỉ thị phát động thi đua năm 2018; Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018); Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND  ngày 19/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau", "Xây dựng nông thôn mới"… Đồng thời, phân công rõ cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện để các cơ quan, đơn vị chủ động trong công tác triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng nhận rộng điển hình tiên tiến.

Tin: Song Vũ

Tin đã đăng