01:39 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Điện Biên: Ban hành Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm - 10/05/2018 15:29
DIC - Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1129/KH-UBND về việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020.
 


chuyên gia tư vấn hướng dẫn thiết lập hệ thống văn bản QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại sở Nội vụ
Theo đó, thời gian thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

Năm 2019: 19 Sở, Ban, ngành; 12 Chi cục và các ban trực thuộc Sở; 10 UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 05 đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVC ISO 9001:2015.
Năm 2020: 100% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh và ít nhất 05 đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Để thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Tin, ảnh: Trọng Phúc

Tin đã đăng