19:18 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đồng thuận của xã hội, góp phần đổi đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Thứ ba - 23/01/2018 15:56
DIC - Ngày 18/1/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TUcủa Ban Thường vụ tỉnh Ủy Điện Biên về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết gồm: Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ  cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trong năm 2018, 2019 tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 02 doanh nghiêp: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh Điện Biên, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên. Thực hiện bán bớt phần vốn nhà nước tại Công Ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên. Chủ động bàn giao 04 doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần In Điện Biên về Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện thoái vốn tại Tổng Công ty trên.

Để tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần đổi đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các sở ngành, đon vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Kế hoạch./.

Lâm Thanh Hà

Tin đã đăng