13:18 ICT Thứ ba, 07/07/2020
English

Chú trọng học tập Nghị quyết của Đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới huyện Điện Biên

Thứ ba - 26/07/2016 15:52
Việc tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện Điện Biên (Điện Biên) tích cực, chủ động triển khai. Qua đó, bước đầu kết quả một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã có những chuyển biến tích cực và đi vào thực chất, nhất là ở cơ sở vùng sâu, vùng xã, khu vực biên giới, góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên địa bàn huyện.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên (Điện Biên).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên (Điện Biên).


Huyện Điện Biên là một huyện vùng cao, biên giới có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 6 vạn người; có 465 bản, khu dân cư với 25 xã. Đảng bộ huyện có 69 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 29 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở; có 550 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.712 đảng viên, trong đó phần đông đảng viên của Đảng bộ huyện là người dân tộc thiểu số.

Năm 2016, là năm trọng tâm triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dưới dự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc đảng bộ huyện Điện Biên đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và có chất lượng. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã kết hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết của huyện, tỉnh, của Trung ương gắn với Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách sinh động và thực tế. Tới nay, đã có trên 98% cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa  bàn huyện đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.

Trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện, đã rất coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng thảo luận, để hiểu sâu sắc hơn Nghị quyết trong quá trình thực hiện. Do đó, cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập đều nêu cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được Nghị quyết, nhất là việc tiếp thu được các điểm mới, nội dung cơ bản của các Nghị quyết, để tích cực tham gia vào xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình. Vậy nên, các chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng đã bám sát vào những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các giải pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị và có tính thực tiễn cao khi tổ chức thực hiện.

Để có được những kết quả đó, trước hết là có sự nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, là việc luôn coi trọng về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết; đồng thời thực hiện nghiêm túc về việc viết thu hoạch, để đánh giá chất lượng học tập đối với các đại biểu tham dự. Các đảng bộ và TCCSĐ trực thuộc huyện, luôn nêu cao vai trò của người đứng đầu, đó là các đồng chí Bí thư cấp ủy vừa lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết của Đảng của chính địa phương, đơn vị mình phụ trách. Do vậy, khi triển khai các nội dung của Nghị quyết vừa mang tính chỉ đạo vừa gắn với thực tiễn ở cơ sở.

Ngoài ra, còn có sự đóng góp tích cực của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ về việc xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai học tập Nghị quyết, phù hợp với từng vùng dân tộc, không làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Đồng thời, sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ở những nơi gặp khó khăn về báo cáo viên, Ban Tuyên giáo đã chủ động cử các báo cáo viên của huyện có khả năng, biết tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số vào trực tiếp giúp đỡ những đơn vị này. Bên cạnh đó, còn có sự vào cuộc tích cực của Phòng Văn hóa - Thông tin đã xây dựng nhiều cụm panô, áp phích tuyên truyền trực quan, giới thiệu mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ gắn với Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên, cho biết:  Là huyện vùng cao, biên giới có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, trình độ dân trí và nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế và không đồng đều, hiện nay Đảng bộ còn 56 thôn, bản chưa có chi bộ, có 5 bản chưa có đảng viên, 11/19 trạm y tế chưa có chi bộ. Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng. Trong thời gian tới, huyện ủy sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng hơn nữa, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp và bảo đảm đúng quy định, về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, sẽ là tiền đề góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ngay từ đầu của nhiệm kỳ mới./.

Bài, ảnh: Khánh Toàn

Xem tiếp...

Tin đã đăng