21:43 ICT Thứ ba, 02/06/2020
English

Cần một chuẩn cho các trang thông tin điện tử

Thứ ba - 12/05/2009 02:30
Cần một chuẩn cho các trang thông tin điện tử

Cần một chuẩn cho các trang thông tin điện tử

Một số chức năng quan trọng như: tìm kiếm thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi, có tối thiểu 8 đề mục thông tin, giao diện bố cục rõ ràng... là những yêu cầu đề ra đối với các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, nhằm tạo thành một chuẩn thống nhất trong việc ứng dụng CNTT nói chung tại các cơ quan này.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bản dự thảo thông tư hướng dẫn về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện cho trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, mà Bộ TT-TT đang xin ý kiến đóng góp rộng rãi.

Tám đề mục thông tin tối thiểu đối với các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bao gồm: (1) Phần thông tin giới thiệu (Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lịch sử...); (2) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; (3) Quy trình, thủ tục hành chính; (4) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; (5) Danh mục địa chỉ thư điện tử của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền; (6) Thông tin chỉ đạo, điều hành; (7) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; (8) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Dự thảo cũng yêu cầu phiên bản tiếng Anh song song đối với các đề mục 1, mục 3 và mục 4 của phần thông tin giới thiệu trên. Để các trang thông tin điện tử này phát huy tác dụng, giao tiếp được với người dân, trở thành kênh thông tin để giao tiếp quốc tế, thì một số tiêu chuẩn cần phải có đối với bất kỳ website hiện đại nào, như: Chức năng tìm kiếm thông tin trên website đó, sơ đồ trang (site map), cấu trúc thuận tiện để có thể link đến trang chủ tại bất cứ trang nào, chức năng in ấn và lưu trữ.

Ngoài ra, tiến tới chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công qua mạng, nên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cần có một chức năng quan trọng là tiếp nhận thông tin phản hồi, tiếp nhận ý kiến góp ý, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân.

Một số các yêu cầu khác về giao diện, cấu trúc, hiển thị như: Bố cục trang chủ trên màn hình bao gồm 5 phần: phần đầu trang ở phía trên cùng, phần thông tin bên trái, phần thông tin bên phải, phần thông tin chính ở giữa và phần chân trang; Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo chuẩn TCVN 6909:2001; Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin...

Về nguồn nhân lực vận hành các trang web này, dự thảo của Bộ TT&TT cho rằng, cần trực tiếp các bộ trưởng, các thủ trưởng và các chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành, thì mới có thể đẩy mạnh phát triển các trang web này. Ngoài ra, các cơ quan cũng cần có đơn vị chuyên trách và ban biên tập để trực tiếp quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của trang web.

 

Phong CNTT

Nguồn tin: Vietnamnet.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng