08:12 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

Cải cách hành chính ở Sở Công thương Điện Biên

Thứ hai - 26/12/2011 07:28
DIC - Sở Công thương Điện Biên thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch. Ngay sau khi hợp nhất, Sở đã tập trung cải cách thủ tục hành chính ở 4 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công.
Cải cách hành chính ở Sở Công thương Điện Biên

Cải cách hành chính ở Sở Công thương Điện Biên

Thực hiện chương trình CCHC, Sở Công thương Điện Biên đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính lồng ghép chương trình công tác hàng năm. Sở chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định của ngành để tổ chức triển khai thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tổ chức tiếp công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Sở đã hoàn tất việc công bố 55 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực như: Lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng, thương mại quốc tế, giải quyết khiếu nại tố cáo... giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc thuận lợi. Đơn cử, việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được quy định thống nhất theo 3 bước: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Văn phòng sở). Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, hợp lệ thì vào sổ tiếp nhận rồi chuyển Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường (nếu không hợp lệ trả lại khách, nói rõ lý do). Thời hạn giải quyết công việc trong vòng 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sở còn cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn liền với việc thực hiện cơ chế một cửa, góp phần công khai hoá, minh bạch hoá các quy định về thủ tục hành chính, giảm thủ tục phiền hà và giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân đến liên hệ công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức được phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền công việc. Đặc biệt, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp được nâng cao, phù hợp với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từng bước được đổi mới qua các năm theo hướng phù hợp với các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với yêu cầu công tác chuyên ngành. Đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, ổn định cuộc sống của cán bộ, công chức trong ngành.

Với việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Ngành công thương đã tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh trong việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả công việc. Công tác quản lý, tuyển dụng, đánh giá, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, đảm bảo thủ tục theo quy định pháp luật. Tổ chức hành chính Ngành được sắp xếp theo hướng hợp lý, gọn đầu mối, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính của ngành được nâng lên rõ rệt; ngành không chỉ hoạt động hiệu quả trong điều kiện bình thường mà vẫn được đảm bảo ổn định và phát triển trong những tình huống khó khăn, cấp bách./.

Nguồn tin: baodienbienphu.com.vn

Từ khóa: n/a

Xem tiếp...

Tin đã đăng