23:34 ICT Thứ năm, 21/01/2021
English

Điện Biên: Sẽ có 1.705 hộ người có công với Cách mạng được hỗ trợ về nhà ở

Thứ sáu - 06/10/2017 09:43
DIC - Đó là mục đích của Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ vừa được UBND tỉnh Điện Biên ban hành cuối tháng 9/2017.

Theo đó, trong 2 năm 2017 - 2018 tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 1.705 hộ người có công với Cách mạng, góp phần nâng cao điều kiện  sống cho người có công với Cách mạng.

Trong đó, hỗ trợ cho 1.538 hộ người có công với Cách mạng chưa được hỗ trợ theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 và 167 hộ phát sinh thêm ngoài danh sách đã được phê duyệt năm 2013, gồm: 320 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở; 109 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoăc chồng còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà đó; 47 hộ  gia đình thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó và thực sự có khó khăn về nhà ở; 1.229 hộ người có công còn lại.

Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 45.586,8 triệu; trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là 39.720 triệu đồng, vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương là 5.886,8 triệu đồng./.

Thanh Hà

Tin đã đăng