01:53 ICT Thứ tư, 14/04/2021
English

Đến 2020 tất cả các cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ đường sắt có hệ thống thông tin đối ngoại

Thứ tư - 21/03/2018 07:33
DIC - Ngày 06/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 273/QĐ -TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ, đường sắt và có ít nhất 30% cửa khẩu quốc tế đường thủy của cả nước có hệ thống thông tin đối ngoại, phải bảo đảm đầy đủ các thành phần với các ngôn ngữ phù hợp, bao gồm: màn hình điện tử (tivi); quầy cung cấp thông tin; điểm tra cứu điện tử; trang thông tin điện tử; các xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và ngôn ngữ quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam.

Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang- Điện Biên mới được Bộ TT&TT đầu tư phục vụ tuyên truyền quảng bá
hình ảnh của tỉnh, đất nước.

 
Nội dung thông tin của hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế nhằm: Giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch… giữa Việt Nam và các nước chung biên giới.

Đồng thời, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan định hướng, xây dựng, cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế./.

Tin, ảnh: Thanh Hà

Tin đã đăng