19:41 ICT Thứ hai, 12/04/2021
English

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ năm - 19/04/2018 14:01
DIC - Ngày 12/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 

Tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương qua Lễ hội Hoa Ban hàng năm.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và triển khai, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên là thông tin chính thức về tỉnh Điện Biên, thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên và thông tin tình hình trong nước, thế giới đến với Điện Biên.

Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên bao gồm: Cung cấp thông tin quảng bá về tỉnh Điện Biên; cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên và xuất bản phẩm thông tin đối ngoại.

 Thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên sẽ được cung cấp qua các hình thức: Hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang TTĐT các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; sản phẩm thông tin báo chí của tỉnh, của nước ngoài; cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại; xuất bản phẩm về thông tin đối ngoại; các hoạt động truyền thông các sự kiện lớn tại Điện Biên và ở nước ngoài…

Thông tin giải thích làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch làm ảnh hướng đến uy tín, hình ảnh tỉnh Điện Biên trên các lĩnh vực.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai, thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể theo quy định và báo cáo kết quả định kỳ về Sở thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 31/11 hằng năm./.

Tin, ảnh: Thanh Hà

Tin đã đăng