13:09 ICT Thứ bảy, 30/05/2020
English

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015

Thứ ba - 10/03/2015 05:16
DIC - Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 4/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã có Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU về Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015.
Một số tài liệu tuyên truyền về thông tin đối ngoại đang được Sở TT&TT  triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên (ảnh: Kim Thu).

Một số tài liệu tuyên truyền về thông tin đối ngoại đang được Sở TT&TT triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên (ảnh: Kim Thu).

Nhằm bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường tỉnh chủ động, chính xác, kịp thời trong việc cung cấp, xử lý thông tin. Năm 2015, công tác tuyên truyền biển, đảo tập trung vào một số nội dung:
         
Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vị trí, tiềm năng của biển đảo Việt Nam, tạo sự chuyển biến trong hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiên liêng của Tổ quốc. Đồng thời, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; bình tĩnh, thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
         
 Phổ biến kịp thời, sâu rộng đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo; tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và sự lãnh đạo, ý chí, quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; tiếp tục tuyên truyền thông tin đối ngoại để bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông và các vùng biển khác của Việt Nam củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, dư luận quốc tế đối với Việt Nam.
           
Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và phát triển kinh tế biển; về các cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong phát triển kinh tế biển và các hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền; về chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
         
Sở TT&TT sẽ phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan có ấn phẩm báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về biển đảo. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; tập huấn cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên và các đối tượng liên quan về tuyên truyền biển đảo. Thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp và sử dụng thông tin của Đảng và Nhà nước đã ban hành về vấn đề biển đảo./.

Kim Thu

Xem tiếp...

Tin đã đăng