22:05 ICT Thứ tư, 29/01/2020
English

Kế hoạch, Thể lệ giải báo chí về Xây dựng Đảng năm 2019

Thứ ba - 25/06/2019 15:24
1. Kế hoạch tổ chức giải báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên; hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.
2. Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Xem chi tiết Thể lệ tại đây

Tin đã đăng