12:37 ICT Thứ bảy, 26/09/2020
English

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

Thứ tư - 14/10/2015 08:57
     Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 với những nội dung sau.
     1.Mục tiêu tổng quát.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng các công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.
Phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ, phù hợp với phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.
Phát triển hạ tầng mạng viễn thông để bảo đảm sử dụng hiệu quả hạ tầng mạng lưới; đảm bảo mỹ quan đô thị, khu dân cư, cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa; đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng.
Phát triển hạ tầng mạng viễn thông đi đôi với việc bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn mạng lưới thông tin góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường, xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông.
    2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015.
- 40% xã, phường, thị trấn có điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng.
- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đạt khoảng 20 – 25%.
- Ngầm hóa 12– 15% hạ tầng mạng ngoại vi.
- Phủ sóng thông tin di động đến trên 90% dân số trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thiện hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng tới cấp xã.
- Hệ thống cáp quang tới 100% trung tâm xã. Cáp quang hóa 2 - 3% hạ tầng mạng ngoại vi.
     3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020.
- 100% xã, phường, thị trấn có điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng.
- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đạt khoảng 30 – 35%.
- Ngầm hóa 20 – 25% hạ tầng mạng ngoại vi.
- Phủ sóng thông tin di động đến trên 95% dân số trên địa bàn tỉnh.
- Cáp quang hóa 5 – 10% hạ tầng mạng ngoại vi.

Xem tiếp...

Tin đã đăng