02:34 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2017.

Thứ năm - 16/11/2017 10:58
Về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên năm 2017. Toàn văn nội dung văn bản và phụ lục tải về tại đây