23:28 ICT Thứ hai, 28/09/2020
English

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2017

Thứ năm - 22/06/2017 11:15
1. Nhà thầu trúng thầu: LDXUAN TIEN (Địa chỉ: Số 01, tổ 12,  phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên).
2. Tài sản mua sắm tập trung: Thông tin số lượng, chủng loại tài sản quy định chi tiết trong Thoả thuận khung mua sắm tập trung số 01/2017/TTK-STTTT-LDXT ngày 14/06/2017 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên - Liên doanh Xuân Tiến gửi kèm theo Thông báo này.
3. Tổ chức thực hiện: Căn cứ Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với Nhà thầu trúng thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định.
  Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

  Chi tiết thông báo .Xem chi tiết tại đây

Tin đã đăng