11:02 ICT Thứ ba, 24/11/2020
English

Kế hoạch và kinh phí mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2017

Thứ ba - 19/09/2017 09:11
1. Tên dự án, dự toán: Kế hoạch và kinh phí mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2017
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
3.  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; Thu sự nghiệp; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hợp pháp khác.
4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017
5.  Địa điểm thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
6. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng tỉnh Điện Biên đợt 2 năm 2017.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; Thu sự nghiệp; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lực chọn nhà thầu: Quý III, IV năm 2017
- Loại hợp đồng: Thảo thuận khung
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
   Chi tiết thông báo. Xem chi tiết tại đây

Tin đã đăng