20:30 ICT Thứ sáu, 22/11/2019
English

Đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền và quản lý báo chí

Thứ tư - 24/05/2017 16:21
DIC - Báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác văn hóa tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí tuyên truyền, đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên luôn chú trọng công tác phối hợp, tăng cường và đổi mới, đảm bảo các hoạt động báo chí tuyên truyền trên địa bàn đạt hiệu quả.


Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Báo Điện Biên Phủ bấm nút khai trương giao diện mới của Báo Điện Biên Phủ điện tử nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).
 
Trên tinh thần quy định số 155 của Bộ Chính trị về việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. 10 năm qua, kể từ ngày thành lập (01/6/2007 - 01/6/2017) Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác phối hợp, cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo định hướng và quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có, 3 cơ quan Báo chí, 16 cơ quan có ấn phẩm báo chí, 30 cơ quan có trang/cổng thông tin điện tử. Riêng Báo Điện Biên Phủ có 04 ấn phẩm báo chí (Báo thời sự, báo cuối tuần, báo vùng cao và báo điện tử); Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ngoài các chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục phát sóng bằng tiếng Việt còn có chương trình tiếng dân tộc Thái, dân tộc Mông và trang thông tin điện tử.

Những năm qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp những thông tin, phổ biến kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, giữa doanh nghiệp và nhà quản lý, thực hiện có hiệu quả việc hoạch định chính sách giúp cho tỉnh Điện Biên điều chỉnh những chủ trương phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và quản lý nhà nước về hoạt động báo chí.

Công tác phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng tháng đã được chú trọng, luôn có sự đổi mới sáng tạo. Theo đó, hằng tháng ngoài các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, trang TTĐT tổng hợp trong tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Điện Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động mời đại diện các sở, ngành, đơn vị có vấn đề được báo chí phản ánh dự Hội nghị giao ban để trao đổi, giải trình nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan báo chí, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền. Cùng với việc đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trong tháng cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, xác định những việc đã làm được và chưa làm được, rút kinh nghiệm những sai sót, các cơ quan dự hội nghị giao ban cũng đã thẳng thắn trao đổi thảo luận, về những vấn đề “nóng”, nhạy cảm đang được dư luận xã hội quan tâm... Đặc biệt nhiều vụ việc, nhiều bài viết được bạn đọc quan tâm đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giải trình ngay tại hội nghị, qua đó chất lượng của các Hội nghị giao ban báo chí ngày càng được nâng cao và có hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Có thể thấy, hội nghị giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, cơ bản các đơn vị đều tham gia đầy đủ các kỳ giao ban, bảo đảm đúng thành phần, thời gian triệu tập; chủ động có những ý kiến tham gia tại hội nghị; phản ánh kịp thời tình hình hoạt động và kết quả thực hiện công tác tuyên truyền của các đơn vị; dự báo tình hình, đề xuất biện pháp, cách thức tổ chức tuyên truyền. Việc tổ chức hội nghị giao ban có nhiều đổi mới. Nội dung được xây dựng phong phú, nhiều chiều, qua đó đã mở rộng, cung cấp thêm nhiều thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền, đặc biệt là những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, nhất là những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Ngoài ra, thông qua các hội nghị giao ban, đã tạo được sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau trong công tác phối hợp giữa sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động quản lý của nhà nước đối với hoạt động báo chí tuyên truyền, đảm bảo để báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ tích cực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng các ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục được nâng lên. Nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều chiều hơn và được đông đảo bạn đọc, người xem truyền hình ghi nhận. Số lượng và chất lượng tin, bài thông tin, phản ánh về Điện Biên đã tăng lên đáng kể với nhiều chuyên trang, chuyên mục, nội dung thông tin trên các báo đa dạng, phong phú.

Thông qua công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền và quản lý báo chí, đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức cũng như tăng cường, nâng cao chất lượng quản lý của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, nhất là về nguyên tắc, phạm vi, quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên tinh thần khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ kịp thời và tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Văn Toàn

Tin đã đăng