08:02 ICT Thứ hai, 27/09/2021
English

Quyết định chuẩn mực Đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 30/05/2017 15:58
Quyết định chuẩn mực Đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức,  người hợp đồng làm việc thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây.

Tin đã đăng