17:53 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
English

Chú trọng các giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ tư - 09/10/2019 07:53
.

Tin đã đăng