17:47 ICT Thứ năm, 05/08/2021
English

Bộ TT&TT ban hành Thông tư quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Thứ sáu - 09/08/2013 09:50
DIC- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BTTT, ngày 02/8/2013 Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hóa xã. Trong đó, cho phép điểm bưu điện – văn hóa xã được đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định và quản lý thuê bao di động trả trước.
Ngoài quy định trên, điểm bưu điện – văn hóa xã là điểm được ưu tiên lựa chọn để cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trong Chương trình viễn thông công ích; tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn và các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn phù hợp quy định về hoạt động tại điểm bưu điện - văn hóa xã.

Thông tư cũng quy định rõ, nhân viên làm việc tại điểm bưu điện - văn hóa xã phải có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở; được đào tạo cơ bản về các nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo; thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện - văn hóa xã. Đồng thời, được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện - văn hóa xã và các chế độ thù lao khác (nếu có).

Cùng với việc cung ứng các dịch vụ bưu chính và một số loại dịch vụ khác, việc tổ chức phục vụ đọc sách, báo tại điểm bưu điện - văn hóa xã phải bảo đảm thời gian tối thiểu phục vụ nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân tương ứng với thời gian mở cửa theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ TT&TT ban hành theo từng thời kỳ; các loại sách, báo phải được vào sổ sách, phân loại, sắp xếp theo chủ đề để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý và tìm đọc; sách, báo cung cấp cho điểm BĐVHX xã phải phù hợp với nhu cầu và đặc thù của địa phương.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về TT&TT (Bộ TT&TT, Sở TT&TT); trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong việc triển khai tổ chức thực hiện thông tư.

Thông tư 17/2013/TT-BTTT của Bộ TT&TT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013.

Lý Như Quỳnh