09:12 ICT Thứ bảy, 24/07/2021
English

Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thứ năm - 01/04/2021 08:47
Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Xem chi tiết tại đây