20:26 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Sở Thông tin và Truyền thông: Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Thứ hai - 13/11/2017 16:34
DIC-Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách hành chính góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan, góp phần xây dựng nền hành chính điện tử. Ngày 13/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-STTTT về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở năm 2018.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong nội bộ Sở, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, như: Tiếp tục duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ tốt cho việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan và phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Bảo đảm Trang thông tin điện tử hoạt động ổn định; Duy trì, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính của Sở trên Trang thông tin điện tử, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử theo hướng hiện đại để giải quyết thủ tục hành chính của Sở…

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao các Phòng chuyên môn và Trung tâm trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Tin: Trọng Phúc

Tin đã đăng