03:47 ICT Thứ tư, 14/04/2021
English

Ra mắt Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên

Thứ năm - 09/11/2017 14:26
DIC-Thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng quốc gia.

Sáng 09/11/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực, Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên đã họp phiên đầu tiên thông qua quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên.
 

Họp Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên.

 
Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên là thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính Quốc gia. Liên kết, phối hợp với các Đội ứng cứu sự cố mạng máy tính của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt nam (VNCERT). Tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh.

Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố là đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các thành viên là các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại một số Sở, ngành tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện Bộ phận kỹ thuật của VNPT Điện Biên.

Tin, ảnh: Trọng Chiến

Tin đã đăng