15:05 ICT Thứ ba, 26/01/2021
English

Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017

Thứ năm - 08/02/2018 10:13
Ngày 02/02/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã ban hành Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017.
 

Phiên họp Giám đốc CNTT các tỉnh phía bắc năm 2017

Tham gia đánh giá, xếp hạng có 19 sở, ngành cấp tỉnh và 10 UBND huyện, thị xã, thành phố. Việc đánh giá, xếp hạng được đánh giá dựa trên 05 tiêu chí chính bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, nguồn nhân lực công nghệ thông tin; chính sách và đầu tư công nghệ thông tin.

Theo đó, Trong số 19 sở, ngành cấp tỉnh có 06 đơn vị đạt mức Khá (chiếm 32%), đứng đầu là Sở Y tế; đơn vị đạt mức Trung bình có 13 đơn vị (chiếm 68%); không có đơn vị đạt mức Tốt hoặc mức Yếu.

Trong số 10 huyện, thị xã, thành phố có 05 đơn vị đạt mức Khá (chiếm 50%), đứng đầu là UBND thành phố Điện Biên Phủ; 05 đơn vị đạt mức Trung bình (chiếm 50%); Không có đơn vị đạt mức Tốt hoặc mức Yếu.

Với kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh năm 2017 được công bố, sẽ là cơ sở để các cơ quan nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan mình, từ đó có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử./.

Trọng Phúc

Tin đã đăng