00:03 ICT Thứ hai, 27/05/2019
English

Điện Biên: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013

Thứ ba - 29/10/2013 07:50
DIC- Nhằm thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nhĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý sâu rộng và cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Ngày 23/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2953/KH-UBND triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Tọa đàm " Ngày Pháp Luật" năm 2013 .Ảnh( nguồn :Internet)

Tọa đàm " Ngày Pháp Luật" năm 2013 .Ảnh( nguồn :Internet)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam ở đơn vị. Bộ phận phụ trách pháp chế của sở, ngành có trách nhiệm làm đầu mối tham mưu giúp cơ quan, đơn vị triển khai và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định. Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch.
Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ tăng cường thời lượng phát sóng, tăng trang tuyên truyền về ngày pháp luật; Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống áp phích, pano, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các địa điểm công cộng; tỉnh Đoàn Thanh niên tổ chức cho sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên xuống đường diễu hành tuyên truyền. Công an tỉnh tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện sinh hoạt Ngày Pháp luật tại đơn vị, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.
Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức từ ngày 4/11 đến ngày 10/11/2013. 

Nguyễn Bích

Xem tiếp...

Tin đã đăng