00:04 ICT Thứ hai, 27/05/2019
English

Cải cách TTHC ở huyện Mường Ảng Quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền

Thứ tư - 27/11/2013 16:18
Những năm qua, UBND huyện Mường Ảng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, tập trung nâng chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về cải cách TTHC tới cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Cán bộ Phòng “một cửa” UBND huyện Mường Ảng giải đáp, giải quyết hồ sơ cho người dân.

Cán bộ Phòng “một cửa” UBND huyện Mường Ảng giải đáp, giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bà Phạm Thị Lợi, một tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa tại trung tâm thị trấn huyện Mường Ảng cho biết: Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Mường Ảng đã thuận lợi hơn rất nhiều so với một vài năm trước. Bà Lợi chia sẻ: trước đây mỗi khi có việc liên quan đến TTHC tôi phải “gõ cửa” rất nhiều cơ quan chức năng, khi thuận thì mất 5 - 7 ngày, thời điểm không thuận có khi mất cả chục ngày mà không xong việc. Hiện nay, chỉ cần gửi hồ sơ ở bộ phận “một cửa” mọi thủ tục liên quan đều do cán bộ nơi đây hướng dẫn, nên thời gian hoàn tất thủ tục rất nhanh.
Có được kết quả bước đầu trong cải cách TTHC nêu trên, những năm qua, UBND huyện Mường Ảng luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách TTHC huyện; xác định rõ chức năng, quyền hạn của từng thành viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách TTHC hàng năm chi tiết, cụ thể trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Kinh nghiệm cải cách TTHC cho thấy, ở đơn vị nào, địa phương nào trong huyện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền thì công tác cải cách TTHC nơi đó luôn có kết quả tốt.
Từ năm 2011, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền NQ30c/NQ-CP ngày 30/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Thông qua các hình thức tuyên truyền chủ yếu: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: chuyên mục cải cách TTHC của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; nội dung cải cách TTHC trên cổng thông tin điện tử và Websiste của huyện; tuyên truyền bằng pa nô, áp phích; tuyên truyền qua các phong trào tìm hiểu về cải cách TTHC do các đoàn thể xã hội tổ chức... Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách TTHC trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Để công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung về cải cách TTHC đạt hiệu quả, UBND huyện Mường Ảng chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách TTHC của Chính phủ, của tỉnh; kế hoạch cải cách TTHC của huyện; công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính... Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn tập trung tuyên truyền, giáo dục về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, viên chức; chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật; chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị; phổ biến những nội dung mới của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các nghị định, thông tư hướng dẫn, thi hành. UBND huyện luôn quan tâm tuyên truyền mô hình thí điểm trong cải cách TTHC và các điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện cải cách TTHC. Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ; bộ phận tiếp dân phải thấu hiểu sự vận hành của cơ chế "một cửa" và "một cửa" liên thông; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết công việc hành chính, chủ yếu trên các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu...
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách TTHC huyện Mường Ảng, hiện nay 80% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn huyện, 60% cán bộ, công chức cấp xã nắm vững trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và tập thể, người đứng đầu trong thực hiện cải cách TTHC (tăng gần 40% so với năm 2011). Mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính từng bước được cải thiện.

Mạnh Thắng

Nguồn tin: (baodienbienphu.info.vn)

Xem tiếp...

Tin đã đăng