09:49 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

3. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

Thứ sáu - 06/02/2009 01:25
1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
Cơ quan, tổ chức của tỉnh Điện Biên

3.Hồ sơ:

-Đơn xin cấp phép (theo mẫu).

-Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan xinphép xuất bản bản tin (photo có công chứng hoặc chứng nhận của CQNN có thẩm quyền).

-Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (theo mẫu).

- Măng - sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép);

          - 02 bản thảo;

         - Số lượng hồ sơ : 02 bộ.

4. Thời gian giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Các khoản phí theo quy định: không thu.

6. Cơ sở pháp lý:

         - Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

         - Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định tại Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng