09:22 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên thanh, kiểm tra việc thực hiện qui định quản lý thuê bao di động trả trước

Thứ hai - 09/02/2009 02:26
Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên thanh, kiểm tra việc thực hiện qui định quản lý thuê bao di động trả trước

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên thanh, kiểm tra việc thực hiện qui định quản lý thuê bao di động trả trước

(STTTT) - Từ ngày 20/10/2008 đến ngày 20/11/2008 Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với PA17- Công an tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện quy định quản lý thuê bao di động trả trước 5/5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, bao gồm Vinaphone, Mobifone, Viettel, EVN Telecom, S-fone; 35/67 đại lý;182/342 điểm giao dịch được doanh nghiệp ủy quyền và không được ủy quyền trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
  Qua kiểm 5 doanh nghiệp nhận thấy:

         -Về triển khai hệ thống trang thiết bị phục vụ việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước:

Các doanh nghiệp đều đã có phần mềm tiếp nhận thông tin thuê bao kết nối trực tiếp với phần mềm của Tập đoàn hoặc Tổng công ty. Tuy nhiên, hệ thống phần mềm của các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu như: khi đăng nhập số sim cần kích hoạt và họ tên của người sử dụng, hoặc nhập ngày tháng năm sinh nhỏ hơn 14 tuổi mà không cần thêm bất cứ một thông tin nào nữa phần mềm cũng chấp nhận là kích hoạt thành công (theo quy định phải có người lớn bảo lãnh) . Đối với hệ thống phần mềm của Viettel cung cấp cho các đại lý đôi khi bị nghẽn mạng (chạy chậm) gây mất thời gian cho khách hàng. Các DN đã triển khai xây dựng qui trình và phổ biến hướng dẫn đăng ký thông tin TBDĐTT đến nhân viên trong ngành và các điểm giao dịch bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức tập huấn tại các buổi giao ban cho các đại lý, cử nhân viên kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp, cung cấp tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho tất cả các đại lý của doanh nghiệp mình quản lý .Tuy nhiên tình trạng quản lý thuê bao di động trả trước chỉ được thực hiện nghiêm túc tại các đầu mối chi nhánh, việc tuyên truyền, phổ biến về việc quản lý TBDĐTT còn mang tính hình thức vì vậy hiệu quả không cao, nhận thức của phần lớn các điểm giao dịch được kiểm tra còn mơ hồ và nhiều hạn chế do vậy việc thực hiện còn nhiều thiếu sót.

          - Về hợp đồng uỷ quyền các doanh nghiệp: các đại lý và điểm giao dịch hầu hết đã có hợp đồng uỷ quyền nhưng nói chung vẫn còn thiếu sót như: có một số hợp đồng được kiểm tra không có số và ngày, tháng ký hợp đồng, mẫu hợp đồng uỷ quyền và việc ký kết hợp đồng uỷ quyền cho các đại lý và các điểm bán hàng, cộng tác viên chưa được bổ sung đầy đủ những điều, khoản qui định của QĐ 03/2007/QĐ-BTTTT  và công văn hướng dẫn 920/BTTTT ngày 27/3/2008 V/v triển khai thuê bao di động trả trước.

            - Việc lưu giữ thông tin TBDĐTT: Các thông tin của thuê bao di động trả trước khi đăng ký đều được lưu giữ tập trung trên hệ thống do các Tổng công ty và Tập đoàn quản lý. Tuy nhiên, các hệ thống này chủ yếu thực hiện chức năng đăng ký, lưu giữ thông tin, chưa có chức năng xác minh tính chính xác các thông tin do chủ thuê bao đăng ký. Chưa có phiếu lưu giữ thông tin khách hàng và sổ sách theo dõi đến hệ thống đại lý và cộng tác viên của mình quản lý. Việc cập nhật, lưu giữ, quản lý các thông tin TBDĐTT chưa khoa học, một số điểm giao dịch vi phạm quy định về đảm bảo tính chính xác thông tin đăng ký của khách hàng như: khai báo thông tin không chính xác, lấy số CMND của người khác để khai báo cho khách hàng.

            - Về biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với thuê bao khai báo thông tin không chính xác hoặc khai báo không đầy đủ: Các doanh nghiệp được kiểm tra đã có qui định biện pháp chế tài cụ thể ràng buộc nghĩa vụ khai báo thông tin chính xác của điểm giao dịch như: khấu trừ vào hoa hồng, thu hồi sim đa năng, cắt hợp đồng được uỷ quyền...Tuy nhiên trên thực tế do công tác kiểm tra giám sát chưa cao và triệt để nên các biện pháp đề ra không phát huy được hiệu quả.

            Sở Thông tin Truyền Thông Điện Biên đã có kết luận và nhắc nhở yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm khắc phục những sai phạm nếu tiếp tục vi phạm sẽ tiến hành xử lý.

            Qua đợt thanh tra, đã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm và kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền một số giải pháp nhằm từng bước đưa công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt kết quả tốt hơn./.

 

 

 

 

 

 

Anh Trung

Tin đã đăng