11:29 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"

Thứ tư - 08/01/2020 13:53
DIC - Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông".

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Ban hành kèm theo Thông tư "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" (Kí hiệu: QCVN 33:2019/BTTTT). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (Ký hiệu QCVN 33:2011/BTTTT) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các thiết bị phụ trợ, nhằm bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng mạng cáp, người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực mạng cáp cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý và mỹ quan công trình, đô thị. Quy chuẩn áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, thiết lập, vận hành khai thác mạng viên thông tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, tại địa chỉ: http://mic.gov.vn.

Tin: Kiều Hòa

Tin đã đăng