21:17 ICT Thứ hai, 20/09/2021
English
1 2 3 ... 23 24 25  Trang sau

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"

DIC - Ngày 16/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến".

Ban hành quy định mới và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lĩnh vực tần số vô tuyến điện

DIC - Ngày 13/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Bưu điện tỉnh Điện Biên vận chuyển hàng miễn phí tới Nậm Pồ

DIC - Bắt đầu từ ngày 19/5 đến ngày 25/5, Bưu điện tỉnh Điện Biên hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng nhu yếu phẩm phục vụ chống dịch Covid-19 đến xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Ban hành "Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông"

Ban hành "Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông"

DIC - Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTTTT về ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông.

Ban hành “Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông”

Ban hành “Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông”

DIC - Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTTTT về ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông.

Ban hành "Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông"

Ban hành "Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông"

DIC - Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT về ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Thúc đẩy dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Thúc đẩy dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm cảnh quan đô thị và sự an toàn cho người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh với hạ tầng kỹ thuật liên ngành (điện lực, đô thị, giao thông, ...) còn hạn chế. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của doanh nghiệp (DN) viễn thông mà còn ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sự an toàn của người dân.

Ban hành Quy chuẩn quốc gia mới về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

Ban hành Quy chuẩn quốc gia mới về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

DIC - Ngày 06/11/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”

Thay đổi hồ sơ cấp, gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Thay đổi hồ sơ cấp, gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

DIC - Ngày 13/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng điện rộng công suất thấp

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng điện rộng công suất thấp

DIC - Ngày 16/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”.

1 2 3 ... 23 24 25  Trang sau

Các tin khác