10:42 ICT Thứ hai, 13/07/2020
English

Giải quyết bài toán giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu dân cử ở Mường Ảng

Thứ sáu - 13/05/2016 08:53
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Việc tổ chức thành công bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn để giới thiệu cho cử tri bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, là góp phần nâng cao năng lực, hoạt động hiệu quả của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ ý nghĩa trên, các địa phương trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực trong công tác chuẩn bị, phấn đấu lựa chọn để giới thiệu cho cử tri bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Hội đồng Nhân dân các cấp huyện Mường Ảng 5 năm nhìn lại

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội đồng Nhân dân các cấp huyện Mường Ảng có 287 đại biểu, trong đó có 30 đại biểu HĐND huyện và 257 đại biểu HĐND xã. Trong suốt chặng đường 5 năm qua, Hội đồng Nhân dân các cấp của huyện Mường Ảng đã khắc phục khó khăn, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016,  HĐND cấp huyện đã thông qua 94 Nghị quyết, cấp xã
đã thông qua 594 Nghị quyết trên các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán thu chi ngân sách hàng năm,
quyết định các vấn đề xây dựng chính quyền, …

Nhìn lại chặng đường qua, vẫn chưa thấy hết được những nỗ lực không biết mệt mỏi của cơ quan dân cử các cấp của huyện Mường Ảng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, HĐND huyện, xã đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Nỗ lực cùng với Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, luôn năng động sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Các Nghị quyết được ban hành đúng quy trình, theo quy định. Công tác giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức giám sát, qua đó đã phát hiện những khó khăn, hạn chế và đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND cấp huyện đã thông qua 94 Nghị quyết, cấp xã đã thông qua 594 Nghị quyết trên các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, dự toán thu chi ngân sách hàng năm, quyết định các vấn đề xây dựng chính quyền, …

Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng thẩm quyền theo qui định của pháp luật. Nội dung Nghị quyết tập trung cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp ủy Đảng, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trên địa bàn huyện. Những vấn đề được Hội đồng nhân dân quyết định có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh để tạo bước phát triển mới về kinh tế - xã hội của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Giải quyết vấn đề cơ cấu và chất lượng đại biểu trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Những kết quả mà HĐND các cấp huyện Mường Ảng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn bộc lộ một số tồn tại. Có thể kể đến đó là: Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân còn một số hạn chế. Một số báo cáo, Đề án trình tại kỳ họp chưa đảm bảo chất lượng, thời gian, do vậy ảnh hưởng đến công tác thẩm tra; Nội dung được đưa ra tại một số kỳ họp chưa sâu, thời gian dành cho thảo luận, chất vấn còn ít, dẫn đến không đảm bảo chất lượng kỳ họp, chưa thể hiện được vai trò, chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Việc chất vấn của đại biểu HĐND đối với người đứng đầu còn ít, chưa thực sự quyết liệt, còn e dè nể nang, chưa đi vào những nội dung nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động giám sát còn ít, yếu, chưa kịp thời, chưa tập trung giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc… do vậy một số Nghị quyết hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến công tác xóa đói giảm nghèo. Việc kết luận, quy trách nhiệm, xử lý sau giám sát và chất vấn không nghiêm, còn nể nang, né tránh.Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiểu chuẩn
ứng cử Đại biểu HĐND huyện Mường Ảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Qua ghi nhận ý kiến của cử tri, cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân thì nhiều người cho rằng thực tế có những tồn tại nêu trên còn do chất lượng của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch UBMTTQ huyện Mường Ảng cho biết:  Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế nêu trên, vấn đề then chốt ở đây là làm tốt khâu hiệp thương. Bởi đây là quá trình kết hợp giữa việc thực hiện chế độ tập trung dân chủ và chế độ hiệp thương dân chủ, bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đạt được sự đồng thuận của các thành viên trong Mặt trận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị được giới thiệu để cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nếu làm chặt chẽ, nghiêm túc công tác hiệp thương 3 vòng theo quy định sẽ lựa chọn được những ứng cử viên ưu tú nhất.

Đông chí Nguyễn Tiến Đạt - Phó chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng cho biết : Theo Luật Bầu cử, huyện Mường Ảng được bầu 31 đại biểu HĐND huyện và số người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện sẽ là 50. Qua 3 vòng hiệp thương, Mường Ảng đã lựa chọn được những ứng cử viên tiêu biểu để cử tri lựa chọn. Với những ứng cử viên có chất lượng và trình độ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các khâu, huyện Mường Ảng đang tin tưởng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất vào cơ quan dân cử.

Ngày hội non sông đang đến rất gần. Cùng với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Mường Ảng trong công tác chuẩn bị nhân sự đến các điều kiện cần thiết, thì đòi hỏi toàn thể cử tri thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của mình trong nhìn nhận và đánh giá từng ứng cử viên trong quá trình bầu cử, để lựa chọn ra những ứng cử viên xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.

 

Minh Thịnh

Nguồn tin: dienbientv.vn

Xem tiếp...

Tin đã đăng