20:12 ICT Thứ bảy, 06/06/2020
English

Điện Biên: Ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm - 04/02/2016 18:51
DIC-Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử vào ngày 22/5/2016 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa (nguồn Intenet).

Ảnh minh họa (nguồn Intenet).

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cấp các ngành và toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần trách nhiệm chủ động nghiên cứu, quán triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Các cấp, các ngành, các tổ chức bầu cử chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng cho cuộc bầu cử, để mọi người dân hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương cũng như của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác bầu cử ở địa phương đảm bảo dân chủ an toàn, đúng pháp luật; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cơ sở.

Các cơ quan quân sự, công an từ cấp tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử.

Sở Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông có kế hoạch đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc cho cuộc bầu cử...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác bầu cử; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử./. 

Thanh Hà

Xem tiếp...

Tin đã đăng