14:48 ICT Thứ năm, 28/01/2021
English

5. Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

Thứ bảy - 24/10/2009 22:33
Tên thủ tục: Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

Đơn vị thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ

Bước 3.  Trả kết quả cho người yêu cầu

 

- Cách thức thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành phần hồ sơ:

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn xin phép tổ chức các hoạt động có liên quan đến thông tin báo chí.

- Bản sao Quyết định thành lập "cơ quan nước ngoài" (có chứng thực)

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

07 (Bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không    

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

- Luật Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật báo chí ngày 12/6/1999

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư Liên bộ số 84/TTLB-VHTT-NG ngày 31/12/1996 của Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành quy chế, quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng