04:26 ICT Thứ năm, 04/06/2020
English

4. Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Thứ bảy - 24/10/2009 22:35
Tên thủ tục: Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Đơn vị thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên.

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy giới thiệu liên hệ công tác

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ

Bước 3.  Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận văn bản cho phép ký nhận

 

- Cách thức thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí;

- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;

- Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;

- Bản sao có chứng thực Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

30 (Ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí :

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Báo chí ngày 28/12/1989;

- Luật Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

 

Xem tiếp...

Tin đã đăng