02:41 ICT Thứ hai, 17/05/2021
English

Tăng cường sự phối hợp, triển khai thực hiện tuyên truyền về các sự kiện Hội nhập Quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020

Thứ sáu - 17/11/2017 07:50
DIC - Ngày 10/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3325/KH - UBND về tuyên truyền về các sự kiện Hội nhập Quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh nhằm triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền tại Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được tầm quan trọng của các sự kiện Hội nhập Quốc tế đối với việc phát triển kinh tế của đất nước nói chung, của tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp trong tỉnh nói riêng; ….

Các nội dung chính để các cấp, các ngành Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao đông - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính cùng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền: Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nhập Quốc tế đối với việc phát triển kinh tế của đất nước, của tỉnh; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về Hội nhập Quốc tế; các bộ luật, đạo luật liên quan đến kinh doanh, môi trường đầu tư - thể chế kinh tế thị trường; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của tỉnh trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; phổ biến các cam kết, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới; tuyên truyền về các chương trình, sự kiện, hoạt động hội nhập kinh tế Quốc tế có sự tham gia của Việt Nam nói chung và của Điện Biên nói riêng; Thông tin tuyên truyền về hoạt động đầu tư, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm báo chí; trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và website của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị; biên soạn, in ấn tài liệu; lồng ghép tuyên truyền về Hội nhập kinh tế Quốc tế tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh….

Tin: Nguyễn Thương

Tin đã đăng