13:07 ICT Chủ nhật, 25/07/2021
English

Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 13/03/2019 16:20
DIC - Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh Điên Biên đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp cung cấp, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.
Theo đó UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chủ động tổ chức cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương cho báo chí theo quy định. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nắm bắt, kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu, để trả lời, phản hồi thông tin báo chí kịp thời theo đúng quy định; Phổ biến, quán triệt và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng các quy định của Luật An ninh mạng.
 Đối với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh: Cần tích cực tuyên truyền, phản ánh gương người tốt, việc tốt; các mô hình, điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội; Phản ánh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trên tinh thần khách quan, xây dựng. Quán triệt phóng viên, hội viên, cán bộ, viên chức của cơ quan thực hiện đúng Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; đặc biệt là "Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam"; tích cực theo sát các thông tin, viết bài phản biện các thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tỉnh do báo chí ngoài tỉnh đăng tải./.

Tin: Thanh Hà

Tin đã đăng