00:38 ICT Thứ bảy, 17/04/2021
English

Sửa đổi, bổ sung 41 nội dung của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thứ sáu - 23/03/2018 07:32
DIC - Theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ, có 41 nội dung của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung, tập trung chủ yếu vào các quy định về: Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội…

Trong đó, một số nội dung về quản lý và hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội được sửa đổi, bổ sung như:

Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình để xác định phạm vi nguồn thông tin, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu. Đồng thời bỏ nội dung về hồ sơ của người chịu trách nhiệm chính trang thông tin điện tử …

Đối với mạng xã hội: Phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam; phải bảo đảm người sử dụng đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu.

Nghị định cũng chỉ rõ, trang thông tin điện tử và mạng xã hội phải có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm nội dung thông tin là người Việt Nam hoặc nếu là người nước phải, phải có thẻ tạm trú còn thời hạn ít nhất 06 tháng.

Nghị định 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2018 và thay thế các quy định trước đây tại các văn bản: Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/ 2015; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014; Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT  ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

Nguyễn Thương

Tin đã đăng